روایت ناتمام یک تابو

» جمعه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: مرگ بر...
» جمعه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: جگر خراش!
» شنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩٢ :: مرده شور!!!
» چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۳٩۱ :: داش آکل!
» جمعه ٦ بهمن ۱۳٩۱ :: عادت ماهانه!
» جمعه ٢٩ دی ۱۳٩۱ :: این دنیای جگرخراش!
» پنجشنبه ٢۱ دی ۱۳٩۱ :: جسد!
» پنجشنبه ۱٤ دی ۱۳٩۱ :: رنگین کمان
» جمعه ۸ دی ۱۳٩۱ :: شلوار جین!
» سه‌شنبه ٢۸ آذر ۱۳٩۱ :: پیشوونی مابه هیچ چی سفید نیس الا به هندوونه!
» جمعه ٢٤ آذر ۱۳٩۱ :: دردی که زندگیست!
» دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩۱ :: زایمان پیش از موعد!
» پنجشنبه ٩ آذر ۱۳٩۱ :: دستهای خدا!
» پنجشنبه ٢ آذر ۱۳٩۱ :: نارنگی از نوع پوست نازک!
» پنجشنبه ٢٥ آبان ۱۳٩۱ :: محض خالی نبودن عریضه!عرض میکنم که....
» پنجشنبه ۱۸ آبان ۱۳٩۱ :: رقص روی سیمهای خاردار
» سه‌شنبه ۱٦ آبان ۱۳٩۱ :: سه‌شنبه ۱٦ آبان ۱۳٩۱
» شنبه ۱۳ آبان ۱۳٩۱ :: گریه های مرا گره زده اند به تکانهای مرده در بالش!
» سه‌شنبه ٢٥ مهر ۱۳٩۱ :: سهم من درد بود ...مرد شدم!
» دوشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩۱ :: وکلمه بود و جهان در مسیر تکوین بود!